Byggefirma slått konkurs

Et byggefirma i distriktet har blitt slått konkurs.

Det var Skatt Vest og Jæren kemnerkontor som begjærte at en 60 år gammel mann ble slått konkurs.

Mannen har drevet et firma innenfor byggebransjen som et enkeltpersonforetak på Ålgård. Men i de senere årene har 60-åringen brukt firmaet sitt til drosjetransport.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 698.957 kroner i skyldig skatt og avgifter.

60-åringen forklarte i retten at han i utgangspunktet var enig i kravet, men at han tror at merverdiavgiftskravet muligens skulle vært noe lavere.

LES OGSÅ: Bygg- og anleggsfirma slått konkurs

Ifølge 60-åringen hadde han vært sykmeldt siden mars i år.

Han forklarte også at han ikke hadde klart å holde orden på økonomien etter dette – og at han har forsøkt å selge huset for å betale kravene.

Han forklarte også at han hadde hatt noen drosjesjåfører som har kjørt for seg, men at det i dag ikke er noe drift i firmaet hans.

Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot 60-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

LES OGSÅ: Bowlingsted har gått konkurs

Retten kom også til at han var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 14. desember i år.

LES OGSÅ: Sting AS har meldt oppbud