Skatt Vest. Foto: Roy Storvik

Byggefirma slått konkurs

Et byggefirma i distriktet gikk tirsdag konkurs.

Det var Skatt Vest som begjærte at en 45 år gammel mann fra Sandnes ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav 157.576 kroner i skyldig merverdiavgift, samt renter og gebyr.

45-åringen har drevet et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak.

LES OGSÅ: Byggefirma med sporløst forsvunnet innehaver konkurs

45-åringen møtte ikke til rettsmøtet i Jæren tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

«Innkallingen til rettsmøtet og begjæringen er ikke forkynt for skyldneren da stevnevitnetjenesten ikke har lyktes med å finne noen å forkynne begjæringen og innkallingen for, og forkynning er unnlatt i henhold til konkursloven», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

LES OGSÅ: Forsvunnet innehaver av malerfirma er slått konkurs

Retten kom til at den skulle legge framstillingen til Skatt Vest til grunn og videre at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Jæren tingrett kom også til at det ikke var grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne midler eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

LES OGSÅ: Burgerrestauranter har gått konkurs

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 7. november i år.

LES OGSÅ: Betalte ikke restskatt – slått konkurs