Byggefirma med sporløst forsvunnet innehaver konkurs

Onsdag gikk et byggefirma i Sandnes konkurs.

Det var Skatteoppkreveren i Sandnes og Skatt Vest som hadde begjært at boet til en 49 år gammel mann ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

49-åringen har drevet et enkeltpersonforetak innenfor byggebransjen og har i den forbindelse opparbeidet seg betydelig gjeldt til det offentlige.

LES OGSÅ: Treningssenterkjede er konkurs

Det samlede kravet er på 697.989 kroner i skyldig merverdiavgift, skatt og arbeidsgiveravgift.

Konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet på en rekke forskjellige måter uten at en har lyktes med dette.

LES OGSÅ: Lyd- og bildefirma er konkurs

På bakgrunn av opplysninger fra stemmevitnet, samt opplysninger gitt av 49-åringen selv er det imidlertid grunn til å tro at han befinner seg i Polen, og at han ikke er tilgjengelig på sitt tidligere telefonnummer.

Retten kom til konkursbegjæringen var lovlig forkynt og at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes framstilling var uriktig.

LES OGSÅ: Bilpleiefirma slått konkurs

Jæren tingrett kom til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at 49-åringen ikke er i stand til å gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt den 3. oktober i år.