Byggefirma med forsvunnede innehavere har gått konkurs

Tirsdag var det slutt for atter et byggefirma i Sandnes.

Det var Skatt Vest og Sandnes kemnerkontor som begjærte at boet til firmaet Rass Bygg DA ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Bakgrunnen for det var et krav på 241.970 kroner i skyldig merverdiavgift, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og tvangsmulkt.

LES OGSÅ: Butikk i Magasin Blaa har gått konkurs

Ingen fra Rass Bygg DA møtte til tirsdagens rettsmøte i Jæren tingrett.

Retten viste til at innkallingen og konkursbegjæringen var forsøkt forkynt for begge deltakerne i selskapet uten at det har vært mulig å oppnå kontakt med noen av dem.

I dette tilfellet kom retten til at forkynnelse kunne unnlates.

LES OGSÅ: Verktøyfirma konkurs

Rass Bygg DA har holdt til på Vatne i Sandnes.

Jæren tingrett viste til at det var holdt utleggsforretning mot Rass Bygg DA med intet til utlegg og at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

LES OGSÅ: Bilfirma har gått konkurs

Retten fant ingen grunn til å anta at Rass Bygg DA kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Retten kom til at firmaet var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

LES OGSÅ: Entreprenørfirma slått konkurs av arbeidstaker

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 9. mars i år.