Byggefirma med 20 ansatte gikk konkurs

Torsdag var det slutt for et større byggefirma i distriktet.

Det var firmaet Gtc Bygg AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Gtc Bygg AS har holdt til i Risavika Havnering i Tananger.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 8.743.353 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 7.615.166 kroner.

Virksomheten i firmaet var fram til torsdag igangværende og i retten ble det opplyst at firmaet har 20 ansatte.

Gtc Bygg AS omsatte for 15,5 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat på 1,1 millioner kroner. 

LES OGSÅ: Frisørsalong gikk konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. april.

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs av Skatteetaten

LES OGSÅ: Gårdbruker gikk konkurs