Byggefirma konkurs – 50 ansatte mister jobben

Onsdag var det slutt for et tradisjonsrikt byggfirma i distriktet.

Det var Byggfirma Stensland og Byberg AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Firmaet har holdt til på Bryne og opplyste at den samlede gjelden er på 22.673.000 kroner og at selskapets aktiva bestående av anleggsmidler og driftsutstyr har en anslått verdi på 20.423.000 kroner. Fram til onsdag var virksomheten
igangværende og i retten ble det opplyst at Byggfirma Stensland og Byberg AS har 50 ansatte.

Firmaet hadde i 2017 en omsetning på 82,8 millioner kroner og fikk samme år et resultat før skatt på nesten 2,8 millioner kroner.

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Kvinne konkurs med 1,9 millioner kroner i skattegjeld

Retten kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Da RA snakket med Skjerpe onsdag ettermiddag hadde han foreløpig ikke fått snakket med styreleder i firmaet.

Skiftesamling vil bli avholdt den 22. mai i år.

På berammingslistene til domstol.no kommer det fram at Byggfirma Stensland og Byberg AS skulle ha møtt i en tvistesak i Jæren tingrett i neste uke.

LES OGSÅ: Matbutikk slått konkurs

LES OGSÅ: Butikk i kjøpesenter gikk konkurs