Byggefirma konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Rogaland Snekkeren AS ble slått konkurs. Firmaet hadde en momsgjeld på 191.500 kroner.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et beløp på 191.500 kroner som stammer fra ubetalt merverdiavgift.

Styreleder i Rogaland Snekkeren AS erkjente å skylde det aktuelle beløpet, men opplyste at han ikke hadde mulighet til å betale per dags dato – eller at han ikke har mulighet for å betale i det hele tatt.

Han var derfor enig i at det ble åpnet konkurs. Ifølge styreleder har det vært drift i firmaet, og at han har forsøkt å avslutte alle jobbene firmaet har hatt, med tanke på avvikling av firmaet.

Rogaland Snekkeren AS har holdt til i Sandnes og har drevet med diverse byggearbeid i distriktet. Firmaet eier en bil, men denne har ikke stor nok verdi til å kunne dekke kravet.

LES OGSÅ: Fikk ikke feriepenger – slo arbeidsgiver konkurs

Forfalt krav

Jæren tingrett kom også til at Skatteetaten har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for og at skyldneren har erkjent å være insolvent.

Retten viste også til at det har vært utleggsforretning mot skyldneren den 12. september i år med intet til utlegg.

Dermed la retten til grunn at Rogaland Snekkeren AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 11. desember i år.

LES OGSÅ: Sveisefirma gikk konkurs – 38 ansatte mister jobben

LES OGSÅ: Forsøkte å låne penger, men kom ikke i mål. Dermed ble han slått konkurs