Byggefirma gikk konkurs – kunne ikke betale skatt

Et byggefirma i distriktet har gått konkurs.

Det var Skatteetaten og Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at en 40 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 111.425 kroner som har sin bakgrunn i skjønnsligninger og tvangsmulkt.

40-åringen har drevet et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak.

40-åringen er fra Polen og forklarte i retten at han selvfølgelig er nødt til å betale kravet. 

I retten ga han også uttrykk for at det bør tas hensyn til forskjellige omstendigheter, og i dette tilfellet var han uten jobb – og at alle som vil ansette ham tror at siden han kommer fra Polen, så kan han jobbe nesten helt gratis.

LES OGSÅ: Artist slått konkurs

Han forklarte også at dersom det skulle ha gått rundt måtte han ha tatt 390 kroner i timen, men han ble prutet ned til 150 kroner i timen, og derfor hadde han ikke mulighet til å betale skatten.

Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten la også til grunn at skyldneren er insolvent og kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 23. august i år.

LES OGSÅ: Thairestaurant gikk konkurs

LES OGSÅ: Burgersted gikk konkurs