Byggefirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Klinkenberg Bygg AS som var i Dalane tingrett og begjærte oppbud. Retten viste til at byggefirmaet i henhold til foretaksinformasjon fra Brønnøysund har adresse i Egersund selv om skyldner har oppgitt Nærbø i oppbudsbegjæringen.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 890.000 kroner og at selskapet ikke har noe aktiva. Virksomheten var fram til onsdag igangværende.

Byggefirmaet omsatte for litt over 2,7 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat på 829.000 kroner.

LES OGSÅ: Kjøkkenbutikk gikk konkurs

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Dalane tingrett.

Advokat Angeline Haraldsen Riis er oppnevt som bostyrer. 

Skiftesamling vil bli holdt 14. april.

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs

LES OGSÅ: Malerfirma gikk konkurs