Byggefirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Dome Drømmehus AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Byggefirmaet har holdt til i Stavanger og omsatte i 2019 for 703.000 kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 68.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Budfirma konkurs

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 27. januar neste år.

LES OGSÅ: Gravemaskinfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Bilfirma ble slått konkurs