Byggefirma gikk konkurs

Hadde en gjeld på 19 millioner kroner. 27 ansatte mister jobben.

Det var Front Bygg Stavanger AS som fredag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Byggefirmaet har holdt til i Kvitsøygata på Storhaug i Stavanger og opplyste i retten at den samlede gjelden er på         19.404.735 kroner  og at selskapets aktiva er anslått til en verdi på omkring 19.329.303 kroner.

Virksomheten var fram til fredag igangværende og firmaet har hatt 27 ansatte som nå er uten jobb.

LES OGSÅ: Transportfirma gikk konkurs

Front Bygg Stavanger AS omsatte i 2019 for litt over 80 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat på 11,7 millioner kroner.        

” Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede, heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 17. desember.

LES OGSÅ: Dagligvarefirma slått konkurs

LES OGSÅ: Oljefirma slått konkurs