Jæren tingrett. Foto: NTB/Scanpix

Byggefirma gikk konkurs

Klarte ikke lenger å betjene gjelden.

Det var Trio Hus Sandnes AS som var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

Trio Hus Sandnes AS har holdt til på Sandnes og opplyste i retten at den samlede gjelden er på 577.166 kroner.

I retten ble det også opplyst at selskapet er uten aktiva.

Firmaet omsatte for 8,9 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 305.000 kroner.

LES OGSÅ: Kaffefirma gikk konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn. 

Jæren tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art. Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 19. oktober.

LES OGSÅ: Spisested slått konkurs

LES OGSÅ: Bobilforhandler gikk konkurs