Byggefirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Koala Bygg AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Byggefirmaet har holdt til i Stavanger og omsatte i 2019 for litt over 1,6 millioner kroner.

Koala Bygg AS fikk samme år et negativt resultat på 301.000 kroner.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Bilverksted gikk konkurs

Retten kom også til at byggefirmaet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 31. august.

LES OGSÅ: Lyse-firma gikk konkurs

LES OGSÅ: Fotobutikk gikk konkurs