Byggefirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var et byggefirma, som har drevet som et aksjeselskap i Stavanger, som torsdag var i retten og meldte oppbud.

Byggefirmaet opplyste i retten å ha en gjeld på 2.029.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 80.000 kroner.

Firmaet har hatt fem ansatte og virksomheten var fram til torsdag igangværende.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn. 

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 9. mars.

LES OGSÅ: Butikk på Kvadrat konkurs

LES OGSÅ: Malerfirma gikk konkurs