Byggefirma gikk konkurs

Torsdag var det slutt for et byggefirma i distriktet.

Det var Vestbygg Meraj AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Byggefirmaet opplyste i retten at den samlede gjelden er på 430.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på omkring 15.000 kroner.

Vestbygg Meraj AS har holdt til i Sandnes og omsatte i 2018 for litt over 1,7 millioner kroner. Resultatet i 2018 var på 98.000 kroner.

LES OGSÅ: Hundepensjonat slått konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn, og at selskapet er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Jæren tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Carianne Holstein Bull er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt 12. mars i år.

LES OGSÅ: Landbruksfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs