Byggefirma gikk konkurs

Fredag var det slutt for et byggefirma i distriktet.

Det var firmaet Husutvikling Bygg AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Husutvikling Bygg AS opplyste å ha en samlet gjeld på 570.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 20.000 kroner.

Husutvikling Bygg AS har holdt til på Randaberg og omsatte for litt over to millioner kroner i 2019.

Firmaet fikk samme år et negativt resultat på litt over 100.000 kroner.

LES OGSÅ: Fikk ikke feriepenger – slo arbeidsgiver konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Stavanger tingrett kom også til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 17. januar neste år.

LES OGSÅ: Hotell gikk konkurs

LES OGSÅ: Malebutikk gikk konkurs