Byggefirma gikk konkurs

Mandag var det slutt for et byggefirma.

Det var firmaet Grønnbolig Stavanger Sandnes AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Firmaet har drevet med oppføring av bygninger og har holdt til på Godeset.

Grønnbolig Stavanger Sandnes AS opplyste i retten å ha en samlet gjeld på 176.350 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 16.350 kroner.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Malebutikk gikk konkurs

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Marie Eltervåg er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 13. desember i år.

LES OGSÅ: Tacofirma ble slått konkurs

LES OGSÅ: Skole gikk konkurs