Foto: Kent Skibstad / Scanpix

Byggefirma gikk konkurs

Fredag var det slutt for et byggefirma i distriktet.

 

Det var firmaet Sats Byggservice AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Sats Byggservice AS har holdt til i Oalsgata i Sandnes og opplyste i retten at firmaets gjeld er på 464.420 kroner.

Det ble også opplyst at firmaets aktiva har en anslått verdi på 5000 kroner. Fram til fredag var virksomheten igangværende og Sats Byggservice AS har hatt fem ansatte.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Jæren tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. februar i år.

LES OGSÅ: Glassmesterfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Rørleggerfirma gikk konkurs