Byggefirma gikk konkurs

I romjulen var det slutt for et byggefirma i distriktet.

Det var firmaet Kåsen-Bygg AS som var i Jæren tingrett torsdag og meldte oppbud.

Kåsen-Bygg AS har holdt til på Bryne og har hatt fire ansatte. 

Firmaet opplyste i retten at den samlede gjelden er på 730.714 kroner og aktiva har en samlet anslått verdi på 150.000 kroner.

Kåsen-Bygg AS omsatte i 2017 for 726.000 kroner og fikk samme år et resultat før skatt på 22.000 kroner. 

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at Kåsen-Bygg AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Jæren tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 12. februar.

LES OGSÅ: Oljeselskap gikk konkurs

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs