Byggefirma gikk konkurs

Et byggefirma i distriktet ble slått konkurs av kemneren og Skatt Vest.

Det var Skatt Vest og Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at Arw Byggservice AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 127.361 kroner i skatt og avgifter.

Arw Byggservice AS holder til i Sandnes og ba i Jæren tingrett om å få en utsettelse.

Representanten fra Skatt Vest motsatte seg dette og viste til at det ville komme et nytt momskrav i desember.

Retten kom til at Arw Byggservice AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Bakeriutsalg gikk konkurs

LES OGSÅ: Verksted gikk konkurs