Byggefirma gikk konkurs

Et byggefirma i distriktet ble slått konkurs.

Det var Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at byggefirmaet Novos AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 249.488 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.

Ingen Fra Novos AS møtte til rettsmøtet i Jæren tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Ventilasjonsfirma har gått konkurs

Retten kom til at det ikke var grunn til å anta at skyldneren var i stand til å gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 30. november.

LES OGSÅ: Båtforhandler gikk konkurs