Byggefirma gikk konkurs

Tirsdag gikk et byggefirma i distriktet konkurs.

Det var firmaet A Gruppen AS som tirsdag var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

A Gruppen AS har holdt til i Nikkelveien i Sandnes og opplyste i retten å ha en gjeld på 55.000 kroner og at aktiva er et bankinnskudd op 3200 kroner.

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre til at A Gruppen AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Matbutikk gikk konkurs

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 24. juli i år.

LES OGSÅ: Interiørbutikk gikk konkurs