Byggefirma ble slått konkurs

Gjorde ikke opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte en 30 år gammel mann konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 204.420 kroner i skyldig moms.

Mannen har drevet et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak.

30-åringen møtte ikke til rettsmøtet i Jæren tingrett, og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Transportfirma slått konkurs

” Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble avholdt utleggsforretning mot skyldneren den 20.08.2020 med intet til utlegg, og det foreligger dermed presumsjon for at skyldneren er insolvent jf. konkursloven $ 62. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent”, heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 22. desember.

LES OGSÅ: Campingplass gikk konkurs

LES OGSÅ: Borefirma gikk konkurs – 55 mister jobben