Byggefirma ble slått konkurs

Klarte ikke på få inn utestående penger.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Flekkefjord Vedlikeholds Service AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 733.131 kroner i skyldig skatt og avgifter.  

Skyldneren opplyste at selskapets eiendeler vesentlig består i to biler, noe verktøy og utestående fordringer på mer enn to millioner kroner Den ene bilen er beheftet med gjeld på omkring 100.000 kroner. Fordringer på til sammen 1.550.000 kroner forfalt til betaling i januar 2020, og selskapet har problemer med å inndrive kravene. Skyldneren erkjente å være insolvent.

LES OGSÅ: Transportfirma slått konkurs

Flekkefjord Vedlikeholds Service AS omsatte for litt over 3,3 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat på 68.000 kroner.

Retten la til grunn at firmaet er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.  

Advokat Arild Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 10. desember.  

LES OGSÅ: Borefirma gikk konkurs – 55 mister jobben

LES OGSÅ: Campingplass gikk konkurs