Byggefirma ble slått konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Skatteetaten og Jæren Kemnerkontor som begjærte at firmaet Fjermestad AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 142.000 kroner i skyldig skatt og moms.

Fjermestad AS har blant annet drevet med gulv, malerarbeid med mer.

Firmaet omsatte i 2018 for litt over 1,1 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 207.000 kroner.

Den samlede gjelden til firmaet er anslått til 500.000 kroner.

LES OGSÅ: Fikk ikke feriepenger – slo arbeidsgiver konkurs

Fjermestad AS erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Jæren tingrett viste til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

Dermed la retten til grunn at skyldneren er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 9. januar neste år.

LES OGSÅ: Transportfirma slått konkurs

LES OGSÅ: Sveisefirma gikk konkurs – 38 ansatte mister jobben