Byggefirma ble slått konkurs

Onsdag var det slutt for et byggefirma i distriktet.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 25 år gammel mann ble slått konkurs.

Mannen som er bosatt på Jæren har drevet et byggefirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 157.701 kroner i skyldig moms.

Innehaveren av firmaet mente at dette beløpet er for høyt og at etter hans beregninger er det skyldige beløpet 70.000 kroner.

Han ga også uttrykk for at han ønsket en nedbetalingsavtale der han betalte ned 5000 kroner i måneden i to år.

En slik nedbetalingsavtale har Skatteetaten avvist.

LES OGSÅ: Murerfirma slått konkurs

Innehaveren av firmaet erkjente ikke å være insolvent og motsatte seg at det ble åpnet konkurs.

Stavanger tingrett kom til at Skatteetaten har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Blant annet ble det vist til at det er holdt utleggsforretning mot ham med intet til utlegg.

Retten la til grunn at han var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 24. april i år.

LES OGSÅ: Frisør har gått konkurs

LES OGSÅ: Pizzasted gikk konkurs