Byggefirma ble slått konkurs

Onsdag gikk enda et byggefirma i distriktet konkurs.

Det var Skatt Vest og Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet PS Komplett AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 147.874 kroner i skyldig skatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift.

PS Komplett AS har drevet med diverse byggevirksomhet og har holdt til i Stavanger.

Firmaet erkjente å skylde det aktuelle beløpet og opplyste at det ikke har noen eiendeler av verdi.

PS Komplett AS opplyste også at de per i dag ikke har noen oppdrag, men at de har 95.806 kroner uteståendes hos kunder, hvor det ene kravet stammer fra sommeren 2018.

LES OGSÅ: Kafé gikk konkurs

Ifølge PS Komplett AS hadde de et håp om å kunne betale kravet i løpet av to måneder, dersom de utestående fakturaene ble betalt.

PS Komplett AS erkjente å være insolvent, men motsatte seg at det ble åpnet konkurs.

Stavanger tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

Retten la videre til grunn at det ikke er grunn til å anta at firmaet kan gjøre opp gjelden. Det ble også lagt til grunn at betalingsproblemene ikke er av forbigående art, at selskapet er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt 12. mars.

LES OGSÅ: Elektrikerfirma konkurs

LES OGSÅ: Oljefirma har gått konkurs