Byggefirma ble slått konkurs

Onsdag var det slutt for et byggefirma i distriktet.

Det var Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet Kåby Bygg AS ble slått konkurs.

Firmaet har holdt til i Hillevåg og har hatt fire ansatte.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 424.380 kroner. I tillegg ble det opplyst at firmaet skylder 136.161 kroner i merverdiavgift til Skatt Vest.

Kåby Bygg AS opplyste også ha annen gjeld på 30.000 kroner.

Innehaveren av firmaet forklarte i retten at de slet helt fra starten, men at de klarte å skaffe penger til å betale gjelden.

All gjeld var betalt ved inngangen til 2017. Siden det har de fått mer og mer arbeid, men siden april i år har de hatt problemer da en kunde ikke betalte.

LES OGSÅ: Tjente 28 mill. i fjor – ble tvangsoppløst tirsdag

Kåby Bygg AS omsatte for litt over to millioner kroner i 2017 og fikk samme år et resultat før skatt på 175.000 kroner.

Stavanger tingrett kom til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at skyldneren hadde erkjent å være insolvent.

Det er også holdt utleggsforretning mot firmaet uten at tilstrekkelig dekning ble oppnådd.

Dermed la retten til grunn at selskapet er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. januar neste år.

LES OGSÅ: Maskinfirma gikk konkurs