Byggefirma ble slått konkurs

Like før helgen gikk et byggefirma i distriktet konkurs.

Det var Skatt Vest som begjærte at firmaet Rogaland Bygg AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 130.192 kroner i skyldig merverdiavgift.

Ingen fra Rogaland Bygg AS møtte i retten og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.

I den forbindelse ble det også vist til at konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet var lovlig forkynt for styreleder i firmaet.

Stavanger tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes framstilling er uriktig.

Retten kom også til at Skatt Vest har et forfalt krav mot Rogaland Bygg AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for,

I tillegg kom retten til at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs

LES OGSÅ: Legefirma slått konkurs