Byggefirma ble slått konkurs

Onsdag var det slutt for et byggefirma i distriktet.

Det var Skatt Vest og Kemneren i Sandnes som begjærte at firmaet Angiana AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 381.325 kroner som har sin bakgrunn i skyldig skatte- og avgiftskrav.

Angiana AS har holdt til i Vestre Hamravei i Sandnes og har blant annet drevet med flising, støping, maling og montering av kjøkken.

Firmaet omsatte for nesten 2,4 millioner kroner i fjor og fikk samme år et resultat på 147.000 kroner før skatt.

Innehaveren av firmaet møtte ikke til onsdagens rettsmøte i Jæren tingrett.

I konkurskjennelsen kommer det fram at konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet er forsøkt forkynt for skyldneren, men at dette ikke har latt seg gjøre å finne ham i distriktet.

LES OGSÅ: Verksted slått konkurs

Jæren tingrett kom til at det var grunn til å anta at skyldneren oppholder seg på sin hjemlandsadresse i Litauen.

Dermed var vilkårene for å unnlate forkynnelse oppfylt.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes framstilling var uriktig og la denne til grunn.

Jæren tingrett kom også til at det ikke var grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 1. november i år.

LES OGSÅ: Sikkerhetsfirma gikk konkurs