Byggefirma ble slått konkurs

Tirsdag var det slutt for et byggefirma i distriktet.

Det var Skatt Vest som begjærte at en 34 år gammel kvinne ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 262.767 kroner i skyldig moms.

Kvinnen har drevet et byggefirma et murerfirma og et frisørfirma som enkeltpersonforetak i Stavanger.

34-åringen møtte ikke til tirsdagens rettsmøte og verken konkursbegjæringen eller innkallingen til rettsmøtet var forkynt for henne.

LES OGSÅ: Transportfirma gikk konkurs

Namsfogden har opplyst at kvinnen er registrert med en adresse, og ved besøk på denne var leiligheten tom og under oppussing.

En håndverker på stedet opplyste at det var minst en måned siden de som bodde der hadde flyttet ut.

Ny adresse er ukjent og både retten og Namsfogden har forsøkt å ringe telefonnumrene som er oppført på kvinnen og mannen hennes, men har ikke oppnådd kontakt.

Retten kom derfor til at forkynning kunne utelates.

Stavanger tingrett kom også til at det ikke var holdepunkter for at framstillingen til Skatt Vest var uriktig og at det foreligger et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at det ikke er grunn til at 34-åringen kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede. Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 21. september.

LES OGSÅ: Utested har gått konkurs