Butikk som har solgt byggevarer har gått konkurs

En butikk som har solgt byggevarer gikk tirsdag konkurs.

Det var Gulvspesialisten Stavanger AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Gulvspesialisten Stavanger AS har drevet butikken Garant Home Stavanger i Gamle Forusvei 25.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Gulvspesialisten Stavanger AS omsatte i 2016 for litt over 12 millioner kroner.

LES OGSÅ: Restaurant har gått konkurs

Samme år fikk butikken et negativt resultat før skatt på 710.000 kroner.

Stavanger tingrett kom til at Gulvspesialisten Stavanger AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 27. juni i år.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs