Butikk som har solgt arbeidsklær og utstyr gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Rett Utstyr AS som tirsdag var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 100.000 kroner og at selskapets aktiva ikke har noen verdi.

Rett Utstyr AS har holdt til på Finnøy og har drevet med salg av klær og verneutstyr.

Firmaet omsatte for 683.000 kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 228.000 kroner.

LES OGSÅ: Kjøkkenbutikk på kjøpesenter konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 9. mars

LES OGSÅ: Landbruksfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs