Butikk på Tasta Senter konkurs

Onsdag gikk en butikk på Tasta Senter konkurs.

Roganytt

Det var butikken Til Bords Tasta Senter AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Til Bords Tasta Senter AS har drevet med kjøkkenutstyr, glass og steintøy og har fram til oppbudet hatt tilhold på Tasta Senter.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden 1.259.958 og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 387.096 kroner.

Butikken opplyste også at driften fram til oppbudet har vært igangværende.

LES OGSÅ: Stort entreprenørfirma konkurs

Til Bords Tasta Senter AS senter omsatte i 2016 for litt mindre en fire millioner kroner.

Butikken fikk samme år et negativt resultat på 424.000 kroner.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge opplysningene til Til Bords Tasta Senter AS til grunn.

Retten kom også til at Til Bords Tasta Senter AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs

Det ble også lagt til grunn at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 20. februar i år.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs