Butikk i Tasta Senter har gått konkurs

Torsdag var det slutt for en butikk på Tasta Senter.

Det var butikken Selfie AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Selfie AS har drevet Selfie Fasionstore på Tasta Senter og har solgt merkevareklær til kvinner.

Selfie AS opplyste i retten å ha en gjeld på 2,8 millioner kroner og at butikkens aktiva har en anslått verdi på 400.000 kroner.

Virksomheten var fram til torsdag igangværende og oppbudet fører til at fem ansatte mister jobben.

Butikken omsatte for 5,6 millioner kroner i 2016 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 221.000 kroner.

LES OGSÅ: Bonde konkurs – hadde en gjeld på 51 mill.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Stavanger tingrett kom også til at Selfie AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 3. september.

LES OGSÅ: Vannfirma gikk konkurs