Jæren tingrett. Foto: NTB/Scanpix

Butikk ble tvangsavviklet

Klarte ikke å avvikle butikken på grunn av krav fra kreditorer.

Det var Hommersåk Blomster AS som i forrige uke ble tvangsavviklet i Jæren tingrett.

26. august i år underrettet Foretaksregisteret om at melding om oppløsning av Hommersåk Blomster AS ble registrert den 10. august i fjor, men at endelig melding om oppløsning etter aksjeloven ikke er mottatt.

Jæren tingrett tok da kontakt med butikken og ba om en redegjørelse om årsaken til at melding ikke er innsendt.

Retten mottok ikke noe svar fra selskapet, men den mottok den 20. september en oppbudsbegjæring datert den 31. januar i år.

LES OGSÅ: Oljefirma gikk konkurs

I forbindelse med denne oppbudsbegjæringen er det ikke framlagt dokumentasjon på noe styrevedtak, og den oppfyller dermed ikke aksjelovens krav. I telefon med saksbehandler i tingretten opplyste styreleder i selskapet at selskapet ikke
klarer å avvikle på grunn av krav fra kreditorer.

Retten kom til at det var særlige grunner for å overta ansvaret for avviklingen av selskapet og at Jæren tingrett skal stå for dette.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 5. november.

LES OGSÅ: Frisørsalong har gått konkurs

LES OGSÅ: Oljefirma gikk konkurs