Togpendlerne liker dårlig bussen som et alternativt transportmiddel. – Bussen tar lenger tid, ikke minst i rushtida, sier Willy Frantzen, styreleder i Pendlerforeningen Østfold og Follo.

Buss for tog i fire dager på Jærbanen

Bane NOR skal jobbe med infrastrukturen til Jærbanen i fire dager. Da blir det buss-for-tog-løsning.

Fra mandag 7. oktober til torsdag 10. oktober skal Bane NOR arbeide på jernbanen mellom Nærbø og Ganddal.

Vy setter opp busser mellom 11.50 og 17.50. Resten av døgnet går togene som vanlig.

Det opplyser Vy i en pressemelding

Vedlikehold i høstferien

I uke 41 vil Bane NOR gjennomføre oppgaver som krever en lengre periode uten togtrafikk, blant annet sveising av skinner, drenering, skogrydding og rutinekontroll av spor og elektriske anlegg.

– Vi har lagt dette arbeidet til høstferien for å redusere ulempene mest mulig for kundene våre. I tillegg tar vi høyde for at godstogene kan kjøre som normalt, derfor starter arbeidet litt før klokka 12 om formiddagen, sier banesjef Tallak Langmyr i Bane NOR.

Buss for tog

Togtilbudet blir redusert i tidsrommet 11.50 til 17.50 fra mandag 7. til og med torsdag 10. oktober.

Vy setter opp alternativ transport. Første sørgående lokaltog som blir berørt av stengingen, har avgang fra Stavanger kl. 11.24. Sørgående lokaltog har endestasjon på Ganddal.

Reisende som skal sør for Ganddal, tar buss fra Sandnes sentrum. Bussene vil stå oppstilt utenfor Bystasjonen kjøpesenter, på samme side av jernbanen som bussterminalen.

Første nordgående lokaltog som blir berørt, har avgang fra Egersund kl. 11.19. Enkelte regiontog vil også bli berørt. Detaljer finnes i Vy-appen og på Vys nettside www.vy.no.

– Disse arbeidene er helt nødvendige for at infrastrukturen på Jærbanen skal fungere optimalt, slik at pendlere og skoleelever kommer fram i rett tid. Vi hadde en tilsvarende stenging mellom Ganddal og Varhaug i august, så erfaringsmessig vil dette gå greit, sier markeds- og kommunikasjonssjef Dag Brekkan i Vy

Dette skal de gjøre

På Bane NORs arbeidsplan står blant annet:

• Heving av kontaktledningen ved Brunnholen bru på Ganddal• Sveising av sporveksler på Bryne
• Drenering for å sikre banen mot flomskader
• Skogrydding langs sporet
• Rutinekontroller av spor og elektriske anlegg på strekningen

– Når arbeidet er ferdig, må togene kjøre litt langsommere enn vanlig noen steder mellom Bryne og Klepp. Dette må de gjøre i en uke til så sporet får «satt seg». Vi beklager ulempene for kundene våre og tilstreber å gjøre denne perioden så kort som mulig, sier Tallak Langmyr.

Bane NOR minner om at det er forbudt å ferdes i og langs sporet utenom godkjente planoverganger. Selv om togtrafikken er innstilt, kan det kommer arbeidstog på strekningen når som helst.