Brødre dømt for grov økonomisk utroskap

To brødre fra Stavanger er dømt for grov økonomisk utroskap.

Dette ved at de tirsdag 19. mars 2013 bokførte eller lot bokføre en regning fra et rørleggerfirma på 335.059 kroner som ikke vedkom firmaet den ble bokført i.

Ingen av brødrene erkjente straffskyld da de nylig møtte i retten.

I dommen fra Stavanger tingrett kommer det fram at firmaet til brødrene ikke hadde betalingsplikt når det gjelder den aktuelle fakturaen.

Dette fordi det ikke har funnet sted noen levering av varer/tjenester som danner grunnlag for fakturaen.

Det kommer også fram at vedkommende som utstedte denne senere er dømt for økonomisk kriminalitet og fakturaen er tatt med som en av postene denne personen er dømt for.

LES OGSÅ: – Tok 20 millioner kroner fra eget firma

I dommen kommer det også fram at brødrene reagerte på fakturaen og at de henvendte seg til personen i rørleggerfirmaet.

Han lovet å ordne opp men sa at det var nødvendig at kravet ble betalt.

For å sikre løftet fra mannen i rørleggerfirmaet ble det også utstedt et gjeldsbrev på 300.000 i forbindelse med at fakturaen ble betalt.

Retten kom til at brødrene skulle dømmes for å ha betalt fakturaen.

Politiadvokat Tor Arvid Bruskeland la ned påstand om at brødrene ble dømt 120 dagers fengsel der 90 av disse ble gjort betinget.

Stavanger tingrett reagerte sterkt på tidsbruken i saken og kom til at begge brødrene skulle dømmes til betinget fengsel i 120 dager.

LES OGSÅ: Hadde 454 tusenlapper under madrassen – nå kan han se langt etter pengene