Finans Norge spår at kontantene vil forsvinne fra det norske samfunnet.

Borefirma gikk konkurs – 55 mister jobben

Hadde en gjeld på 127,8 millioner kroner.

Det var firmaet Norhard AS sammen med firmaene Norhard Asset AS, Tonstad Eiendom AS og Tonstad Holding AS som mandag var i Dalane tingrett og begjærte oppbud.

Tonstad Holding AS har vært morselskap i konsernet, mens mesteparten av virksomheten har funnet sted i Norhard AS, som blant annet har drevet med boring av tunneler.  

Firmaene har holdt til på Tonstad og når det gjelder Norhard AS ble det opplyst at den samlede gjelden er på 127,8 millioner kroner.

LES OGSÅ: Transportfirma slått konkurs

Selskapets aktiva består dette i boreenhet med bakrigg, IKT/kontormaskiner, brakker, patenter, anleggsmaskiner og motorvogner med en samlet anslått verdi på omkring 10 millioner kroner. 

Virksomheten var fram til mandag  igangværende og firmaet har hatt 55 ansatte. 

Norhard AS omsatte for 34,7 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 58,3 millioner kroner.

Når det gjelder Tonstad Holding AS ble det opplyst at den samlede gjelden er på 43,2 millioner kroner og at aktiva er aksjer i datterselskapene som har en verdi på null kroner.

Dalane tingrett kom til at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringene til følge og advokat Jon Erling Skjørshammer er oppnevnt som bostyrer. 

Skiftesamlinger er berammet 10. desember.

LES OGSÅ: Campingplass gikk konkurs

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs