Jæren tingrett. Foto: NTB/Scanpix

Bokhandel gikk konkurs

Tirsdag gikk en bokhandel i distriktet konkurs.

Det var Vatne Bokhandel AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Vatne Bokhandel AS har holdt til i Langgata i Sandnes og opplyste i retten å ha en gjeld på 1,3 millioner kroner.

Selskapets aktiva bestående av et varelager har en anslått verdi på omkring 200.000 kroner.

I retten ble det opplyst at virksomheten nå er innstilt og at fire ansatte er lovlig oppsagt.

Vatne Bokhandel AS omsatte for litt over 3,2 millioner kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 774.000 kroner.

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at Vatne Bokhandel AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 9. januar neste år.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ: