Blomsterfirma slått konkurs

Slått konkurs av kemneren.

Det var Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet Blomsterpikene Stavanger AS konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 120.047 kroner i forfalte gebyrer og tvangsmulkt.

Styreleder i firmaet erkjente at foretaket er insolvent og at det heller ikke er noe aktiv virksomhet der.

LES OGSÅ: Kiosk gikk konkurs

Stavanger tingrett viste til at det er avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

Dermed kom retten til Blomsterpikene Stavanger AS er insolvent og av vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Camilla Hagen Egeland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt  den 19. november.

LES OGSÅ: Pub gikk konkurs

LES OGSÅ: Cateringfirma gikk konkurs