Foto: Tore Bruland

Ble slått konkurs av ansatt

Onsdag ble et bedriftsrådgivningsfirma slått konkurs.

Det var en kvinne som begjærte at arbeidsgiveren sin, en 41 år gammel mann, ble slått konkurs.

41-åringen har drevet et bedriftsrådgivningsfirma, der kvinnen var ansatt, som et enkeltpersonforetak.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 136.092 som har sin bakgrunn i manglende utbetalt lønn og feriepenger.

41-åringen møtte ikke til onsdagens rettsmøte i Stavanger tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

I den forbindelse ble det vist til at innkallingen og konkursbegjæringen er lovlig forkynt for 41-åringen. Han har også opplyst på telefon at han har mottatt denne.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs

Stavanger tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at framstillingen til saksøker var uriktig, og videre at denne har et forfalt krav mot saksøkte som det
ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at det ikke er grunn til å anta at 41-åringen kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed la retten til grunn at saksøkte var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 16. april i år.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex