Bilfirma slått konkurs av Skatteetaten

Firma betalte ikke moms og skatt.

Det var Skatteetaten og Jæren Kemnerkontor som begjærte at en 33 år gammel kvinne ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 1.033.200 kroner i skyldig moms, samt et skatte og avgiftskrav på 114.673 kroner.

Kvinnen har hatt et enkeltpersonforetak på Klepp som har drevet med foliering og solskjerming av biler.

36-åringen møtte ikke til mandagens rettsmøte i Jæren tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

Ifølge kjennelsen fra Jæren tingrett er det opplyst at kvinnen har flyttet tilbake til hjemlandet og at enkeltmannsforetaket ikke lenger er på den aktuelle næringsadressen.

LES OGSÅ: Gårdbruker gikk konkurs

Retten kom til at det ikke er holdepunkter for at saksøkernes framstilling av saken er uriktig og la denne til grunn.

Det ble også vist til at det er holdt utleggsforretning mot kvinnen med intet til utlegg.

Jæren tingrett kom også til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer, skiftesamling vil bli avholdt den 6. april.

LES OGSÅ: Firmaet til artist gikk konkurs

LES OGSÅ: Butikk i kjøpesenter gikk konkurs