Illustrasjonsfoto. NTB scanpix

Bilfirma slått konkurs

Gjorde ikke opp gjelden.

Det var firmaet Modul-System AS som begjærte at firmaet Bilinnredning AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 247.423 kroner i ubetalte fakturaer for leveranse av bilinnredningssystemer.

Bilinnredning AS har holdt til i Sandnes og blant annet drevet med innredning av varebiler. Firmaet omsatte for litt over 2,8 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et resultat på 98.000 kroner før skatt.

Jæren tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig og la denne til grunn.

LES OGSÅ: Gravemaskinfirma slått konkurs

Retten kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 4. november.

LES OGSÅ: Ansatt fikk ikke lønn og feriepenger – slo firma konkurs

LES OGSÅ: Plateselskap gikk konkurs