Stavanger tingrett. Foto: Tore Bruland

Bilfirma har gått konkurs

Et firma som har drevet med biler har gått konkurs.

Det var firmaet S. Vølstad Detailing AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

S. Vølstad Detailing AS har drevet innenfor bransjen agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler.

LES OGSÅ: To malingsbutikker har gått konkurs

S. Vølstad Detailing AS har holdt til på Hundvåg og opplyste i retten å ha en gjeld på 33.400 kroner.

Det ble også opplyst at selskapet aktiva har liten eller ingen verdi og at virksomheten nå er innstilt.

LES OGSÅ: Restaurant har gått konkurs

S. Vølstad Detailing AS omsatte i 2015 for 65.000 kroner.

Firmaet hadde samme år et negativt resultat før skatt på 48.000 kroner.

LES OGSÅ: Elektrobutikk har gått konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at S. Vølstad Detailing AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

LES OGSÅ: Våpenbutikk har gått konkurs

Advokat Odd Jo Forsell er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling er berammet den 12. september i år.