Bilfirma gikk konkurs

Fredag var det slutt for et firma som har drevet med biler.

Det var firmaet Service Spesialisten AS som var i Stavanger tingrett.

Bilverksted har holdt til på Tasta og omsatte i 2017 for litt over 1,1 millioner kroner.

Service Spesialisten AS fikk samme år et negativt resultat før skatt på 491.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og selskapet antas å ikke kunne dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta  oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den  29. april i år.

LES OGSÅ: Pizzasted slått konkurs

LES OGSÅ: Gatekjøkken slått konkurs