Betongfirma har gått konkurs

Tirsdag gikk et betongfirma konkurs.

Det var Betongbygg Sør AS som var Lister tingrett og meldte oppbud.

Betongbygg Sør AS holder til i Kvinesdal, men har jobbet med betongarbeid og forskaling mellom Stavanger og Kristiansand.

Betongbygg Sør AS opplyste in retten at den samlede gjelden er på 3,5 millioner kroner.

Firmaet opplyste også at selskapets aktiva i hovedsak består i bankinnskudd, et mindre varelager og utestående fordringer med en anslått verdi på 250.000 kroner.

Betongbygg Sør AS omsatte i 2016 for 11,5 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 1.439.000 kroner.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs

Firmaet har hatt syv ansatte og disse var ikke oppsagt da Betongbygg Sør AS gikk for å melde oppbud.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom også til at Betongbygg Sør AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge.

Advokat Arild Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 9. april i år.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex