Betongfirma har gått konkurs

Det er slutt for et firma som har drevet med betong.

Torsdag var Sandnes-firmaet LL Betong AS i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på 1.392.179 kroner og at selskapets aktiva vesentlig består i kundefordringer, varelager og varebil med en samlet anslått verdi på omkring 562.712 kroner

Virksomheten har fram til torsdag vært igangværende. Antall ansatte har vært tre.

LL Betong har drevet med det meste innenfor betongarbeid og omsatte i 2016 for 9,6 millioner kroner.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs

Samme år fikk firmaet et negativt resultat før skatt på 376.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn, og at selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Jæren tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 2. mars i år.

LES OGSÅ: Spisested har gått konkurs