Betongfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Konkret Studios AS som mandag var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at firmaet har en samlet gjeld på 90.000 kroner og at selskapets aktiva er anslått til å ha en verdi på 60.000 kroner.

Konkret Studios AS opplyste også at de var ute av stand til å betjene betaling av moms og andre forpliktelser.

Konkret Studios AS har blant annet drevet med produksjon av betongmøbler og annet betongarbeid og omsatte i 2018 for 2,6 millioner kroner.

LES OGSÅ: Transportfirma slått konkurs

Firmaet fikk samme år et negativt resultat på 217.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Haugaland tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stedet.

Advokat Hans-Jakob Reinlund Sæther er oppnevnt som bostyrer. 

Skiftesamling vil bli holdt den 18. august.

LES OGSÅ: Nattklubb gikk konkurs

LES OGSÅ: Bakeri gikk konkurs