Betalte ikke restskatt – slått konkurs

Restskatt førte til at en tidligere daglig leder i et byggefirma ble slått konkurs.

Det var Skatt Vest som begjærte at en 55 år gammel kvinne ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 122.974 kroner i restskatt fra 2014.

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs

Kvinnen har tidligere vært daglig leder i et byggefirma i Sandnes, men dette firmaet gikk konkurs i mars i år.

Kvinnen møtte ikke i rettsmøtet, men det gjorde mannen hennes med fullmakt fra kvinnen.

Han erkjente at kona skyldte det aktuelle beløpet og opplyste at han kunne låne 50.000 kroner, og at han og kona var villige til å betale månedlige avdrag.

LES OGSÅ: Sveisefirma slått konkurs

Han motsatte seg åpning av konkurs.

Skatt Vest opplyste i retten at de hadde mottatt to forslag fra saksøktes side på betalingsordninger.

Disse er vurdert som ikke realistiske og Skatt Vest opprettholdt konkursbegjæringen.

LES OGSÅ: Burgerrestauranter har gått konkurs

Retten la til grunn at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Jæren tingrett viste også til at det holdt utleggsforretning mot skyldneren der det ble tatt utlegg i en motorvogn uten at dette ga tilstrekkelig dekning.

LES OGSÅ: Stort grossistfirma har gått konkurs

Retten la til grunn at skyldneren er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Carianne Holstein Bull er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 31. oktober i år.

LES OGSÅ: Hudpleiefirma slått konkurs